DRIV smart!

DRIV er en gratis nettjeneste. Den hjelper deg med å planlegge din bedrifts økonomi – raskt og enkelt! Meld din interesse for å få tidlig tilgang.

Jeg er interessert!

La oss innse det...

Du startet ikke bedrift for å jobbe med økonomi. Du brenner for faget ditt, og ønsker i utgangspunktet å bruke så lite tid på administrasjon som mulig.

Likevel er det ikke til å komme unna at økonomi spiller en viktig rolle for at man skal kunne fortsette å jobbe med det man gjør - og det er jo også deilig å vite at bedriften går bra!

Har du noen gang...

Vært usikker på om du har satt av nok penger til neste MVA-betaling? Eller kanskje vært nervøs for hvordan skatteoppgjøret kom til å se ut for din bedrift?

Føler du at du har litt lite kontroll over hvor sunn driften i ditt firma er, eller at du er avhengig av regnskapsføreren eller økonomiarbeideren hver gang du skal sjekke bedriftens status?

Av og til trenger man penger...

Det er ikke alltid like lett å vite hva som er beste finansiering og hvor man kan få det – og ikke minst hvor mye man kan få!

I DRIV ønsker vi å veilede deg, slik at du finner riktige finansielle løsninger på riktig tidspunkt. Ikke med vanskelige ord og uttrykk, men gjennom enkle og selvforklarende grensesnitt. Vi lover!

Nettbankdata

En av hjørnesteinene i DRIV er nettbank-data. Enkel tilgang og god presentasjon av disse gir god oversikt over utgående betalinger, transaksjonshistorikk og bedriftens pengebeholdning per i dag. *

* Forutsetter integrasjon med nettbank.

Regnskapsdata

Den andre viktige hjørnesteinen er bedriftens regnskapsdata. Med tilgang til denne kan vi hjelpe deg med å se fremover i tid, og skape et bedre bilde av hvordan driften vil utvikle seg den nærmeste tiden fremover. *

* Forutsetter integrasjon med ditt regnskapssystem og kontinuerlig oppdatert regnskap.

Likviditetsprognoser

Ved å kombinere data fra bank og regnskap, og presentere disse på en lettfattelig måte, gir vi deg tilgang til informasjon som ofte krever spesiell kunnskap eller innsyn i flere ulike verktøy for å få. Ved å gjøre dette ønsker vi å gi deg bedre forståelse for hvordan den økonomiske fremtiden til din bedrift kan se ut.

Hvem står bak DRIV

DRIV er utviklet av SMB Lab AS. En liten startup med et merkelig navn, som har 9 ansatte som er unge og gamle ringrever innen «fintech»-verdenen. Vår oppgave er å lage en tjeneste som er kjempenyttig for småbedrifter rundt omkring i Norges land, og formidle finansieringstjenester til disse. De som mener dette er en god idé er Sparebank1, som altså eier oss.

DRIV er for øyeblikket forbeholdt Sparebank1s bedriftskunder. Dersom du ikke er kunde allerede, kan du bli det raskt og enkelt på nett.

En tjeneste fra

×
Tilbake

Brukervilkår

1. Innledning

SpareBank 1() («Banken») tilbyr Virksomhetsportalen («Tjenesten») til Bankens næringslivskunder («Selskapet»/«Kunden»).

Ved å benytte Tjenesten aksepterer Kunden de til enhver tid gjeldende vilkår og betingelser for bruk av Tjenesten («Brukervilkår»). Gjeldende versjon av Brukervilkårene ligger tilgjengelig på Virksomhetsportalens åpningsside under brukervilkår

2. Tjenesten

Virksomhetsportalen er en kommunikasjonskanal hvor Selskapets likviditetsinformasjon presenteres og visualiseres for Kunden. Likviditetsoversikten er basert på en sammenstilling av bankopplysninger og tilgjengelig regnskapsinformasjon.

Banken, Regnskapshuset og eventuelt øvrige konsernselskaper vil gjennom Virksomhetsportalen gi Kunden informasjon om tilbud, nyheter og øvrige relevante opplysninger for Selskapet.

3. Likviditetsinformasjon – bruk av bankdata og regnskapsdata

3.1 Generelt

Tjenesten muliggjør integrasjon av bankdata og regnskapsinformasjon for sammenstilling og framvisning av Selskapets likviditetsinformasjon.

3.2 Bankdata

De bankopplysninger som ligger til grunn for likviditetsoversikten er Selskapets nettbankdata.

3.3 Regnskapsdata

For at regnskapsdata skal kunne sammenstilles med bankdata forutsettes det et Kunden samtykker til at de aktuelle regskapsopplysningene overføres til Banken for visningsformål i Virksomhetsportalen.

Regnskapsdata som innhentes er til enhver tid utestående fordringer mot Selskapets kunder og gjeld til Selskapets leverandører.

For Selskaper som både er kunder i Banken og i SpareBank 1 Regnskapshuset innbefatter aksept av Brukervilkårene samtykke til deling av regnskapsinformasjon som grunnlag for likviditetsoversikten som tilgjengeliggjøres i Tjenesten.

Tjenesten legger til rette for innhenting av regnskapsdata fra andre regnskapsførere utenfor SpareBank1-alliansen og fra Kundens egne regnskapssystem. Så fremt Kunden samtykker til deling av regnskapsinformasjon, vil Kundens regnskapsdata kunne innhentes gjennom bruk av integrasjonstjenester som Tjenesten støtter hos eksterne tredjeparter.

Regnskapsdataene benyttes utelukkende som grunnlag for den likviditetsinformasjon som presenteres for Kunden i Virksomhetsportalen.

3.4 Forbehold knyttet til innhentet regnskapsdata

De regnskapsdata som ligger til grunn for likviditetsberegningen er ikke egnet til gi et komplett bilde av Selskapet kortsiktige likviditetsinformasjon. Den innhentede regnskapsinformasjonen inneholder ikke data som normalt ikke reflekteres i Selskapets leverandørgjeld. Dette er bl.a. kostnader knyttet til lønn, merverdiavgift og skyldig arbeidsgiveravgift. Banken tar ikke ansvar for at data levert fra regnskapsfører er komplett.

4. Samtykke

Selskaper som benytter seg av Tjenesten samtykker til at Banken innhenter den angjeldende regnskapsinformasjon fra regnskapsfører for sammenstilling og tilgjengeliggjøring av likviditetsinforasjon for Kunden.

Samtykket som her avgis gir ikke grunnlag for bruk av regnskapsdata til andre formål utover likviditetsfremstillingen for Kunden.

5. Roller – Brukerstyring

Tilgang til Tjenesten følger Selskapets nettbankavtale med SpareBank1. Det er kun daglig leder for Selskapet som kan benytte Tjenesten.

Hva gjelder rettigheter og urettmessig bruk av Tjenesten, gjelder reguleringen i Selskapets nettbankavtale så langt det passer.

6. Generelle vilkår

Tjenesten er underlagt og forholder seg til norsk lovgiving, herunder lovgivning om personvern og opphavsrett. Ethvert forhold som måtte oppstå mellom rettighetshaver og brukere av Tjenesten, reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister avgjøres med verneting i Norge.

Innholdet og tjenester, samt våre vilkår som beskrevet her, blir løpende oppdatert etter behov og kan når som helst endres av rettighetshaver. Det tas forbehold om at sidene kan inneholde mangelfull eller unøyaktig informasjon, og at dette ikke kan påberopes som grunnlag for krav.

7. Prisforbehold m.v.

Priser på produkter og tjenester som markedsføres i Virksomhetsportalen er veiledende. I forbindelse med kjøp av produkter vil det presenteres et bindende tilbud overfor Selskapet. Produkter og tjenester som presenteres på nettstedet kan finnes i en begrenset tidsperiode.

Banken kan belaste Kundens konto direkte for vederlag for bruk av tjenester i henhold til denne avtale, samt for omkostninger for øvrig i forbindelse med avtalen, herunder abonnementsprisen. Dersom ikke annet er avtalt kan prisene endres med én måneds varsel. Prisendringer varsles i henhold til ordinære varslingsrutiner.

8. Innhold og opphavsrett

Uautorisert bruk av nettstedet eller av innholdet på nettstedet, er ikke tillatt. Innhold som er publisert med bakgrunn i avtale med annen produsent vil også være beskyttet av produsentens opphavsrett. Det er ikke tillatt for kommersielle aktører eller for kommersiell bruk å gjengi innhold fra nettstedet uten at Tjenesten angis som kilde. Lenker til eksterne nettsteder kan forekomme fra dette nettstedet. Rettighetshaver tar ikke ansvar for innholdet eller vilkår for bruk på de eksterne nettstedene.

9. Sikkerhet og personvern på nettstedet

Nettstedet bruker kryptering for å beskytte de elektroniske sporene du legger igjen, dette inkluderer all informasjon som sendes over internett mellom din nettleser og våre servere. Det er mulig å forlate nettstedet gjennom lenker til eksterne nettsteder som har et lavere sikkerhetsnivå. Rettighetshaver tar ikke ansvar for sikkerhet på nettsteder det lenkes til. Bruker av nettstedet har ansvar for å beskytte sin datamaskin og mobil og følge anbefalingene til SpareBank1 som finnes på SpareBank1-bankenes nettsider

Det er tilgjengeliggjort informasjon om nettstedets bruk av informasjonskapsler (cookies) og den øvrige behandling av personopplysninger på nettsidene til i SpareBank1, https://www.sparebank1.no/nb/bank/om-oss/personvern/informasjonskapsler.html.