DRIV bedre

En enklere hverdag for SMB-lederen.
Tjenesten er tilpasset små og mellomstore bedrifter Prøv tjenesten gratis

Tjenesten er levert av


Enklere arbeidsdag
for SMB-lederen

Vår målsetting er å gjøre arbeidsdagen enklere for deg som driver en liten eller mellomstor bedrift. Vi har laget en tjeneste som gir deg bedre oversikt over økonomien. I portalen får du god oversikt over hvor mye penger du har i banken. Du kan også se detaljene på fakturaer som ligger til forfall. Tjenesten har du med deg uansett hvor du er, alltid oppdatert.

Ta kontroll over økonomien

Med tjenesten får du bedre kontroll over likviditet og nøkkeltall i bedriften din. Vi samler informasjon fra bank og regnskap i èn tjeneste. Selv om du er ute på jobb har du full oversikt over dine nøkkeltall. Oversikt over bankkontoer, integrert med regnskap. Likviditetsoversikt og forfallsregister, alt på en plass.

Bli kunde

Få bedre oversikt

Vi utvikler tjenester som skal være til hjelp for deg som leder en liten eller mellomstor bedrift. Tjenester som gir deg bedre oversikt i en hektisk arbeidsdag. Hos oss har du selvfølgelig den tryggheten du forventer av en banktjeneste. Vi har et enkelt språk. Prøv tjenesten gratis og uforpliktende.

En tjeneste for kunder med bank og regnskap i Sparebank 1.

  • Enkel registrering

  • Likviditetsoversikt og prognoser

  • Forfallregister og transaksjoner

  • Økonomitips

Er du ikke kunde hos oss i dag? Fortvil ikke.
Det er både enkelt og raskt å bli bedriftskunde.

×
Tilbake

Brukervilkår

1. Innledning

SpareBank 1() («Banken») tilbyr Virksomhetsportalen («Tjenesten») til Bankens næringslivskunder («Selskapet»/«Kunden»).

Ved å benytte Tjenesten aksepterer Kunden de til enhver tid gjeldende vilkår og betingelser for bruk av Tjenesten («Brukervilkår»). Gjeldende versjon av Brukervilkårene ligger tilgjengelig på Virksomhetsportalens åpningsside under brukervilkår

2. Tjenesten

Virksomhetsportalen er en kommunikasjonskanal hvor Selskapets likviditetsinformasjon presenteres og visualiseres for Kunden. Likviditetsoversikten er basert på en sammenstilling av bankopplysninger og tilgjengelig regnskapsinformasjon.

Banken, Regnskapshuset og eventuelt øvrige konsernselskaper vil gjennom Virksomhetsportalen gi Kunden informasjon om tilbud, nyheter og øvrige relevante opplysninger for Selskapet.

3. Likviditetsinformasjon – bruk av bankdata og regnskapsdata

3.1 Generelt

Tjenesten muliggjør integrasjon av bankdata og regnskapsinformasjon for sammenstilling og framvisning av Selskapets likviditetsinformasjon.

3.2 Bankdata

De bankopplysninger som ligger til grunn for likviditetsoversikten er Selskapets nettbankdata.

3.3 Regnskapsdata

For at regnskapsdata skal kunne sammenstilles med bankdata forutsettes det et Kunden samtykker til at de aktuelle regskapsopplysningene overføres til Banken for visningsformål i Virksomhetsportalen.

Regnskapsdata som innhentes er til enhver tid utestående fordringer mot Selskapets kunder og gjeld til Selskapets leverandører.

For Selskaper som både er kunder i Banken og i SpareBank 1 Regnskapshuset innbefatter aksept av Brukervilkårene samtykke til deling av regnskapsinformasjon som grunnlag for likviditetsoversikten som tilgjengeliggjøres i Tjenesten.

Tjenesten legger til rette for innhenting av regnskapsdata fra andre regnskapsførere utenfor SpareBank1-alliansen og fra Kundens egne regnskapssystem. Så fremt Kunden samtykker til deling av regnskapsinformasjon, vil Kundens regnskapsdata kunne innhentes gjennom bruk av integrasjonstjenester som Tjenesten støtter hos eksterne tredjeparter.

Regnskapsdataene benyttes utelukkende som grunnlag for den likviditetsinformasjon som presenteres for Kunden i Virksomhetsportalen.

3.4 Forbehold knyttet til innhentet regnskapsdata

De regnskapsdata som ligger til grunn for likviditetsberegningen er ikke egnet til gi et komplett bilde av Selskapet kortsiktige likviditetsinformasjon. Den innhentede regnskapsinformasjonen inneholder ikke data som normalt ikke reflekteres i Selskapets leverandørgjeld. Dette er bl.a. kostnader knyttet til lønn, merverdiavgift og skyldig arbeidsgiveravgift. Banken tar ikke ansvar for at data levert fra regnskapsfører er komplett.

4. Samtykke

Selskaper som benytter seg av Tjenesten samtykker til at Banken innhenter den angjeldende regnskapsinformasjon fra regnskapsfører for sammenstilling og tilgjengeliggjøring av likviditetsinforasjon for Kunden.

Samtykket som her avgis gir ikke grunnlag for bruk av regnskapsdata til andre formål utover likviditetsfremstillingen for Kunden.

5. Roller – Brukerstyring

Tilgang til Tjenesten følger Selskapets nettbankavtale med SpareBank1. Det er kun daglig leder for Selskapet som kan benytte Tjenesten.

Hva gjelder rettigheter og urettmessig bruk av Tjenesten, gjelder reguleringen i Selskapets nettbankavtale så langt det passer.

6. Generelle vilkår

Tjenesten er underlagt og forholder seg til norsk lovgiving, herunder lovgivning om personvern og opphavsrett. Ethvert forhold som måtte oppstå mellom rettighetshaver og brukere av Tjenesten, reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister avgjøres med verneting i Norge.

Innholdet og tjenester, samt våre vilkår som beskrevet her, blir løpende oppdatert etter behov og kan når som helst endres av rettighetshaver. Det tas forbehold om at sidene kan inneholde mangelfull eller unøyaktig informasjon, og at dette ikke kan påberopes som grunnlag for krav.

7. Prisforbehold m.v.

Priser på produkter og tjenester som markedsføres i Virksomhetsportalen er veiledende. I forbindelse med kjøp av produkter vil det presenteres et bindende tilbud overfor Selskapet. Produkter og tjenester som presenteres på nettstedet kan finnes i en begrenset tidsperiode.

Banken kan belaste Kundens konto direkte for vederlag for bruk av tjenester i henhold til denne avtale, samt for omkostninger for øvrig i forbindelse med avtalen, herunder abonnementsprisen. Dersom ikke annet er avtalt kan prisene endres med én måneds varsel. Prisendringer varsles i henhold til ordinære varslingsrutiner.

8. Innhold og opphavsrett

Uautorisert bruk av nettstedet eller av innholdet på nettstedet, er ikke tillatt. Innhold som er publisert med bakgrunn i avtale med annen produsent vil også være beskyttet av produsentens opphavsrett. Det er ikke tillatt for kommersielle aktører eller for kommersiell bruk å gjengi innhold fra nettstedet uten at Tjenesten angis som kilde. Lenker til eksterne nettsteder kan forekomme fra dette nettstedet. Rettighetshaver tar ikke ansvar for innholdet eller vilkår for bruk på de eksterne nettstedene.

9. Sikkerhet og personvern på nettstedet

Nettstedet bruker kryptering for å beskytte de elektroniske sporene du legger igjen, dette inkluderer all informasjon som sendes over internett mellom din nettleser og våre servere. Det er mulig å forlate nettstedet gjennom lenker til eksterne nettsteder som har et lavere sikkerhetsnivå. Rettighetshaver tar ikke ansvar for sikkerhet på nettsteder det lenkes til. Bruker av nettstedet har ansvar for å beskytte sin datamaskin og mobil og følge anbefalingene til SpareBank1 som finnes på SpareBank1-bankenes nettsider

Det er tilgjengeliggjort informasjon om nettstedets bruk av informasjonskapsler (cookies) og den øvrige behandling av personopplysninger på nettsidene til i SpareBank1, https://www.sparebank1.no/nb/bank/om-oss/personvern/informasjonskapsler.html.